Ekonomi

1 Milyoncu Artık 1 Liracı. Liradan Neden 6 Sıfır Atıldı?

Türk Lirası Simgesi

1 Milyoncu Artık 1 Liracı. Liradan Neden 6 Sıfır Atıldı?

Ülkemiz yakın tarihinin en önemli ve akılda kalan ekonomik hamlelerinden biri olan TL’den 6 sıfır atılması olayının üzerinden tam 15 yıl geçti. Türk Lirasının içeride ve dışarıda çehresini değiştiren bu olayın detaylarına yakından bakalım.

6 Sıfırlı Türk Lirası

Kronik Hastalık: Enflasyon

70’li yıllarda dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan krizler ve ekonomik dalgalanmalar sebebi ile Türkiye kronik bir enflasyon problemi yaşıyordu. 1991 yılında kullanımdaki en büyük banknot 50.000 (50 Bin) lirayken on yıl içerisinde tedavüldeki en büyük banknot 20.ooo.ooo (20 Milyon) lira haline geldi. 2002 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından alınan sıkı önlemler çerçevesinde “Enflasyon Hedeflemesi Rejimi” uygulamasına geçildi. Alınan önlemler arasında TL’yi yurt dışında daha güvenilir bir para birimi haline getirmek vardı.

Eski Parayla Mı Yeni Parayla Mı?

2004 yılında geçen yasa ile Türk Lirasından 6 sıfırın atılarak 1.000.000 (1 Milyon) liranın, 1 Türk Lirasına eşitlenmesine karar verildi. Ayrıca 1 Ocak 2005 itibari ile Yeni Türk Lirası (YTL) adıyla yeni nesil banknotların basılacağı duyuruldu. En önemli hedef güven ve istikrarın sağlanması ve trilyon katrilyon gibi büyük sayıların sebep olduğu karışıklığın önüne geçilmesiydi.

Yeni Türk Lirası (YTL)

Türk Lirası

Liradan 6 sıfır atılmasından sonra yaşanan en büyük hadise 2009 yılında liradan yeni ibaresinin kaldırılması için karar alınmasıydı. Yeni nesil banknotların tasarlanmasıyla beraber 1 Ocak 2009 gününden itibaren yeni nesi banknotlar tedavüle girdi. 2012 yılında Merkez Bankasının düzenlediği yarışma sonrasında TL’nin artık bir de simgesi olmuş oldu. Çapaya benzeyen simgenin amacı vermek istediği mesaj tam olarak TL’nin artık güvenli bir liman olduğuydu.

Günümüzde Türk Lirası

Şu an hala 2009 yılında kullanıma alınan banknotlar kullanılmakta. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 lira değerinde 6 adet banknot, 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira değerindeki madeni paralardan oluşmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri bir çok defa değişime uğrayan TL geçtiğimiz 20 yıl içerisinde de büyük değişimler yaşadı. TL ile yapılan ticaret hacminin büyümesi, 2004 yılında lira ile yapılan ihracat oranı %1’den günümüzde %8,4’e yükselmesi doğru kararlar alındığının bir göstergesi.

TL’nin geleceği

Bugünlerde Dolar ve Euro karşısında değer kaybetse dahi TL, yakın gelecekte büyük bir değişikliğe uğrayacak gibi gözükmüyor.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like

More in:Ekonomi